Wózek widłowy z koszem
 
   
  

  
Inwestujemy w Twoją przyszłość

 

KDM MUSIAŁEK                                                                                                                                                         Byczyna, 06.10.2014

Materiały Budowlane i Opał Sp. J

ul. Zamojskiego 4

46-220 Byczyna

NIP 751-175-16-85

REGON 160312563

 

 

 

Firma KDM MUSIAŁEK Materiały Budowlane i Opał Sp. J. Z siedzibą w Byczynie zaprasza do składania ofert na dostawę wózka widłowego z koszem w ramach projektu pn. "Powstanie składu budowlano-opałowego w Byczynie. Ekologiczna specjalizacja w ofercie opałowej", numer umowy o dofinansowanie RPOP.01.01.02-16-084/10-00

 

 

 1. Beneficjent (zamawiający)

  KDM MUSIAŁEK
  Materiały Budowlane i Opał Sp. J

  ul. Zamojskiego 4

  46-220 Byczyna

  NIP 751-175-16-85

  REGON 160312563

 

 

   2. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia

 

Wózek widłowy nowy lub używany
 

 • udźwig min.2,5t
 • podnoszenie na wysokość 6 metrów
 • platforma koszowa
 • nie starszy niż 4-letni
 • benzyna, gaz

 

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

 

Przy wyborze ofert Beneficjent będzie się kierował następującymi kryteriami:

1 kryterium: cena netto – waga 100%

 

Sposób oceny ofert:

Beneficjent wybierze najtańszą ofertę.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

  Do dnia 31.10.2014

 

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert

  Oferty można składać

  - osobiście,

  - przesłać pocztą (liczy się data wpływu)na adres: ul. Zamojskiego 4, 46-220 Byczyna

  - faksem pod nr 77/ 413 42 50

  - e-mailem: kdm.byczyna@wp.pl

 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2014

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu:

 

Oferta musi zawierać minimum takie informacje jak:

 

 • dane oferenta

 • dane beneficjenta, do którego kierowana jest oferta

 • nazwę wózka, model, typ

 • wyszczególnione parametry wózka

 • cenę netto oraz cenę brutto

 • datę ważności oferty

 • datę sporządzenia oferty

 • podpis i pieczęć oferenta

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

 

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 21.10.2014 do godz. 09.00.

Po tym dniu na stronie internetowej beneficjenta kdmbyczyna.pl pojawi się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem 728 911 751.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
 
 


 
46-220 Byczyna, ul. Zamojskiego 4
tel. 77 413 42 50
e-mail: info@kdmbyczyna.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS